OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI


Mając na uwadze daleko idące zmiany przepisów Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie dopuszczalności obrotu ziemią rolną, jakie weszły w życie w pierwszej połowie 2016 r. oraz wynikające z tych zmian wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów, a także praktyczne trudności ze sfinalizowaniem transakcji kupna i sprzedaży działek rolnych, oferujemy naszym klientom pomoc prawną w zakresie:

  • Sporządzania opinii prawnych dotyczących wykładni obowiązujących przepisów regulujących zasady sprzedaży nieruchomości rolnych;
  • Doradztwa mającego na celu optymalizację prawdopodobieństwa uzyskania zgody Prezesa ANR na sprzedaż nieruchomości rolnej podmiotom innym niż rolnicy indywidualni oraz podmioty wymienione w art. 2a ust. 2 ustawy, w tym w szczególności:
    1. Odpowiedniego ukształtowania sytuacji faktycznej przed wystąpieniem o zgodę Prezesa ANR na dokonanie sprzedaży oraz
    2. Właściwego przygotowania dokumentacji planowanej transakcji pod względem formalnym.
  • Prowadzenia w imieniu klientów postępowań administracyjnych w sprawach wniosków o uzyskanie zgody Prezesa ANR, w tym postępowań odwoławczych oraz prowadzenie sporów sądowo-administracyjnych w przypadku odmowy udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.
Zobacz również:

Proponujemy Państwu pomoc prawną w zakresie następujących działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013...   
Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Zadzowń: +48 692 319 334


lub wypełnij poniższy formularz

imię i nazwisko:


telefon:


mail:


pytanie: