O NAS


Dlaczego GREENCONSULT?

Na naszym rynku funkcjonuje wiele firm doradzających w zakresie wyboru i przygotowania projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE. Typowe doradztwo inwestycyjne nie obejmuje jednak wsparcia prawnego na wypadek nieprzewidzianych trudności, jakie wyłaniają się w toku postępowania o udzielanie pomocy. Z kolei firmom doradczym i kancelariom oferującym pomoc prawną często nie znany jest szczególny charakter rozwiązań prawnych wprowadzonych w programach finansowanych z budżetu UE, w szczególności tych dotyczących rolnictwa, które wykraczają znacząco poza rutynową praktykę prawniczą.

Doświadczenie

Kancelaria Doradcza GreenConsult działa na rynku od roku 2010. Założona została przez prawników, mających za sobą kilkuletnie doświadczenie pracy w Departamencie Prawnym Centrali ARiMR w Warszawie, gdzie od początku członkostwa Polski w UE zajmowali się opracowywaniem i wdrażaniem programów mających na celu wspieranie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie to zaowocowało nie tylko szczegółową znajomością przepisów, orzecznictwa sądów oraz stosowanych w ARiMR procedur, ale także wiedzą na temat realiów funkcjonowania i sposobu załatwiania spraw przez ARiMR, jako instytucji pełniącej rolę Agencji płatniczej środków UE w obszarze rolnictwa.

Świadomość niedoskonałości procesu stanowienia prawa, jak i przede wszystkim jego stosowania przez urzędników, skutkującej dużą ilością błędnych decyzji i niesłusznych rozstrzygnięć wydawanych ze szkodą dla beneficjentów oraz podmiotów ubiegających się o wsparcie, przekonała nas o istniejącej na rynku usług prawnych potrzebie wyspecjalizowanej obsługi prawnej w zakresie funduszy unijnych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również wsparcia prawnego dla podmiotów zajmujących się rolnictwem i przetwórstwem w innych obszarach ich działalności.

Począwszy od roku 2010 z naszych usług skorzystało przeszło 300 klientów – od rolników indywidualnych po przedsiębiorstwa działające na rynku przetwórstwa oraz Grupy Producentów Rolnych. W prowadzonych przez nas sprawach możemy pochwalić się wysoką skutecznością – blisko 80% podjętych przez nas postępowań lub sporów sądowych zakończyło się rozstrzygnięciami na korzyść naszych klientów.

Specjalizacja

Tym, co odróżnia nas od innych firm i kancelarii oferujących porady prawne w tym zakresie, jest szczegółowa znajomość mechanizmów działania programów pomocy unijnej w zakresie rolnictwa oraz istniejącego orzecznictwa sądów w tym obszarze. Ponadto wyróżnia nas znajomość typowych linii interpretacji przyjmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sporach z wnioskodawcami, jak również najczęściej popełnianych przez organy ARiMR uchybień w samym procesie rozpatrywania wniosków.

W dotychczasowej działalności zajmowaliśmy się m.in. taką problematyką jak:

  • prawidłowość wykonania założeń biznesplanu zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym projektów inwestycyjnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, działania inwestycyjne w ramach PO Ryby 2007-2013), w tym poprawność dokumentacji księgowej potwierdzającej poniesienie kosztów kwalifikowanych operacji;
  • prawidłowość wykonania Planu dochodzenia do uznania Grup Producentów, w tym w szczególności spory dotyczące wycen nabywanych obiektów, w tym nieruchomości, przyczyn nieosiągnięcia zakładanej wielkości produkcji itp.;
  • spory dotyczące zasięgu i rodzaju zagospodarowania powierzchni działek rolnych deklarowanych do płatności powierzchniowych (obszarowych, rolnośrodowiskowych, ONW);
  • odmowy płatności z uwag na zarzuty tworzenia przez beneficjentów sztucznych warunków w celu uzyskania korzyści sprzecznych z celami danego systemu wsparcia;
  • spory dotyczące wysuwanych przez ARiMR wszelkiego rodzaju zastrzeżeń formalnych, związanych ze składaną dokumentacją związaną z wnioskami o dofinansowanie, wnioskami o płatność końcową, dokumentacją wykonawczą i budowlaną itp.
   
Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Zadzowń: +48 692 319 334


lub wypełnij poniższy formularz

imię i nazwisko:


telefon:


mail:


pytanie: