PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE


W ramach płatności bezpośrednich oferujemy Państwu kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu postępowań wszystkich rodzajów płatności realizowanych począwszy od roku 2015:

a) jednolitej płatności obszarowej,

b) płatności za zazielenienie,

c) płatności dla młodych rolników,

d) płatności dodatkowej,

e) płatności związanych do powierzchni upraw:

 • roślin wysokobiałkowych,
 • ziemniaków skrobiowych,
 • buraków cukrowych,
 • pomidorów,
 • chmielu,
 • owoców miękkich,
 • lnu,
 • konopi włóknistych,
f) płatności związanych do zwierząt w formie:
 • płatności do bydła domowego (płatności do bydła),
 • płatności do krów,
 • płatności do samic owiec (płatności do owiec),
 • płatności do samic kóz (płatności do kóz),
g) płatności niezwiązanej do tytoniu,

Nasza oferta obejmuje:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie odwołań oraz innych niezbędnych pism w postępowaniu,
 • prowadzenie sporów prawnych z organami ARiMR przed Sądami Administracyjnymi, jak również
 • inicjowanie postępowań w trybach nadzwyczajnych, takich jak wznowienia postępowań zakończonych decyzją ostateczną oraz stwierdzenia nieważności prawomocnych decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa.


Prowadzimy również sprawy, których przedmiotem są decyzje w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za lata 2004-2014. Obsługujemy także sprawy płatności powierzchniowych w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz 2014-2020: płatności rolnośrodowiskowych oraz ONW.Zobacz również:

Obrót nieruchomościami...   
Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Zadzowń: +48 692 319 334


lub wypełnij poniższy formularz

imię i nazwisko:


telefon:


mail:


pytanie: