PROW 2014 - 2020


W roku 2016 ARiMR rozpoczyna uruchamianie naborów wniosków o wsparcie w ramach kolejnych działań nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną w ramach wszystkich działań PROW 2014-2020, których beneficjentem są podmioty prywatne:

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych:
 1. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności.

Inwestycje w środki trwałe:
 1. Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (typy operacji: Modernizacja gospodarstw rolnych, Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN).
 2. Inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych).

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych:
 1. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej:
 1. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników).
 2. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Restrukturyzacja małych gospodarstw).
 3. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej).
 4. Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych.
 5. Płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa).

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego
Tworzenie grup i organizacji producentów
Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne
Rolnictwo ekologiczne
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

LEADER: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego


W ramach powyższych systemów wsparcia oferujemy Państwu doradztwo prawne zorientowane na optymalizację planów ekonomicznych związanych z wykorzystaniem środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. W tym celu realizujemy:
 • kompleksowe analizy prawne sytuacji klienta w kontekście nowych przepisów;
 • opinie prawne dotyczące konkretnych pytań prawnych;

Ponadto oferujemy naszym klientom pomoc prawną na wszystkich etapach procesu pozyskiwania i rozliczania przyznanych środków unijnych w ramach działań PROW 2014-2020:
 • reprezentowanie przed organami ARiMR na etapie rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania, w tym w razie potrzeby prowadzenie postępowań odwoławczych oraz sądowych;
 • prowadzenie sporów prawnych z ARiMR związanych z rozliczeniem wniosków o płatność (o wypłatę zakontraktowanych kwot refundacji kwalifikowanych wydatków, poniesionych przez klienta);
 • dochodzenie przed sądami powszechnymi roszczeń naszych klientów o wypłatę środków należnych im w związku z realizacją projektów podlegających refundacji na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z ARiMR;


W przypadku działań PROW 2014-2020 realizowanych na podstawie decyzji administracyjnych prowadzimy pełną obsługę postępowań w sprawach z wniosków o przyznanie płatności obejmującą reprezentowanie w postępowaniach przed organami ARiMR oraz w razie potrzeby przed Sądami Administracyjnymi.


Zobacz również:

Oferujemy możliwość stałej obsługi prawnej klientów biznesowych...   
Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Zadzowń: +48 692 319 334


lub wypełnij poniższy formularz

imię i nazwisko:


telefon:


mail:


pytanie: