OFERTA


Kompleksowa obsługa prawna

Z myślą o rolnikach i producentach rolnych, którym niesłusznie i z naruszeniem przepisów nie przyznano dopłat bezpośrednich, premii bądź refundacji nakładów na inwestycje prowadzone w ramach PROW 2007-2013, oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną, której celem jest doprowadzenie do pozyskania środków finansowych poprzez:
  • uchylenie i zmianę niekorzystnych decyzji ARiMR
  • uzyskanie odszkodowania na drodze sądowej

W szczególności proponujemy Państwu:

1. Darmową analizę poszczególnych przypadków oraz poradę w zakresie dalszego sposobu postępowania

2. Przygotowanie strategii w sporze z ARiMR

3. Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed urzędami i sądami, w tym:
  • Sporządzanie i wnoszenie do ARiMR odwołań / wezwań do usunięcia naruszenia prawa
  • Przygotowanie i wnoszenie do sądów administracyjnych skarg na rozstrzygnięcia Prezesa ARiMR oraz innych pism sądowych; prowadzenie spraw z udziałem klientów przed sądami administracyjnymi
  • Sporządzanie i wnoszenie do sądów powszechnych pozwów odszkodowawczych w przypadkach, gdy możliwość uzyskania pomocy została bezpowrotnie utracona na skutek stwierdzonych błędów Agencji; prowadzenie spraw z udziałem klientów przed sądami powszechnymi
4. Udzielanie opinii i porad prawnych na konkretne zapytania klientów

   
Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Zadzowń: +48 692 319 334


lub wypełnij poniższy formularz

imię i nazwisko:


telefon:


mail:


pytanie: