PO Rybactwo i morze 2014-2020


Bazując na naszym doświadczeniu w obsłudze prawnej projektów i operacji realizowanych w ramach programu PO Ryby 2007-2013 oferujemy pełen zakres usług prawnych dla osób i firm korzystających ze wsparcia finansowego przyznawanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Oferujemy pomoc prawną dla beneficjentów priorytetów:

  • Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
  • Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;
  • Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  • Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
  • Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;

Ofertę specjalistycznego doradztwa prawnego kierujemy do podmiotów zajmujących się rybołówstwem śródlądowym, rozwojem akwakultury oraz przetwórstwem.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze prawnej działań inwestycyjnych realizowanych przy wsparciu finansowym środków unijnych, udzielamy skutecznej pomocy prawnej beneficjentom napotykającym ze strony Agencji płatniczej trudności w akceptacji rozliczenia zrealizowanych projektów inwestycyjnych.

Oferujemy również wsparcie prawne dla osób korzystających z refundacji usług z zakresu zarządzania i doradztwa dla gospodarstw akwakultury.

Udzielamy także porad prawnych dla młodych hodowców rozpoczynających działalność w sektorze akwakultury.
Zobacz również:

Oferujemy możliwość stałej obsługi prawnej klientów biznesowych...   
Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Zadzowń: +48 692 319 334


lub wypełnij poniższy formularz

imię i nazwisko:


telefon:


mail:


pytanie: